Mallikappaleiden ja näyttekappaleiden valmistus

Laadimme ensimmäisen mallikappaleen ja näytekappaleet lopullisen tuotannon perusteella.

Piensarjojen ompelu
Toteutamme piensarjat yhteistyössä ompelimon kanssa.

Tuotannon järjestely ja valvonta
Järjestämme asiakkaan vaatteiden lopullisen valmistuksen. Toteutamme suuremmat toimeksiannot yhteistyössä tehtaiden ja ompelimoiden kanssa.